RMA

 

För att reklamera eller returnera gods behöver du fylla i ett RMA-dokument enligt nedan.

(RMA = Return Merchandise Authorization)

Enligt våra riktlinjer ska samtliga reklamationer och returer föregås av en RMA-ansökan.
Detta dokument skall skickas för varje RMA-förfrågan.
Ladda ner RMA-dokument här.

RMA SE_sign

RMA-dokument skickas till support@sun-flex.com

Invänta svar från SUN-FLEX AB.