Integritetspolicy / GDPR

 

Senaste uppdaterad: 2018-05-15


Introduktion

Detta dokument förklarar hur vi samlar in, lagrar, skyddar och använder personuppgifter. Med begreppet personuppgift syftar vi till upplysningar som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Exempel på personuppgifter kan vara namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och personnummer. Begreppet behandling syftar till allt det som personuppgifterna används för. Exempel på behandlingar är insamling, registrering, lagring, samkörning och radering.

Att hålla dina personuppgifter trygga och säkra är viktigt för oss. Skulle du ha några funderingar eller frågor gällandes denna policy är du välkommen att maila oss på info@sun-flex.com.

Sun-Flex uppdaterar denna integritetspolicy med jämna mellanrum. När detta sker ändras datumet för ”uppdaterad” högst upp på förstasidan av integritetspolicyn. Om väsentliga förändringar genomförts i integritetspolicyn kommer Sun-Flex att meddela detta genom att placera ett tydligt meddelande på webbplatsen och eventuellt meddela dig per e-post. Vi uppmanar dig att regelbundet läsa igenom denna policy för att hålla dig informerad om hur vi hjälper till att skydda din information.

Genom att använda vår webbplats godkänner du denna integritetspolicy.


Personuppgiftsansvarig

 • Fridstiernan AB/Sun-Flex
 • Org.nr: 556237-6771
 • Tegelbruksvägen 1
 • 517 91 Bollebygd

Var lagras och behandlas dina uppgifter?

Sun-Flex strävar efter att alltid lagra dina uppgifter inom EU/ESS.
Med undantag för vad som anges nedan kommer de person- och företagsuppgifter som du uppger på denna webbplats inte föras vidare utanför Sun-Flex och dess kontrollerade dotterbolag och närstående bolag utan ditt tillstånd.
Sun-Flex kan komma att lämna ut dina person- och företagsuppgifter om lagen så kräver, eller om Sun-Flex i god tro anser att detta är nödvändigt för att:

 1. uppfylla föreskrifter i lag eller rätta sig efter ett rättsligt beslut som delgivits Sun-Flex eller webbplatsen
 2. skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Sun-Flex och webbplatsen
 3. under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av Sun-Flex tjänster, dess webbplatser eller personer ur allmänheten

Vilken information samlar vi in och hur behandlar vi den?

Uppgifterna lagras så länge du har ett konto hos oss. Du kan närsomhelst kontakta oss för att avsluta ditt konto och få dina uppgifter raderade.

Vid ett köp

De uppgifter som efterfrågas för att kunna administrera, hantera och genomföra ett köp är:

 • Namn
 • Organisations- eller personnummer
 • Kontaktinformation (adress, e-post och telefonnummer)
 • Eventuell faktureringsadress
 • Betalningsinformation
 • Köpinformation (vilka produkter som beställts)

De behandlingar som görs i samband med ett köp är identifikation, leverans, hantering av betalning, kreditkontroll, adresskontroll och eventuell hantering av reklamations- eller garantiärenden.
Denna insamling och behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra köpeavtalet.

Kundtjänstärenden

För att kunna hantera kundtjänstärenden behandlar vi vissa personuppgifter. Detta gäller när du ställer en fråga till kundtjänst genom telefon, mail, frågeformulär eller sociala medier. Vi behöver i vissa fall uppgifter för att kunna identifiera kundkonto och order.

De uppgifter som kan komma att behandlas är:

 • Namn
 • Organisations- eller personnummer
 • Ordernummer- eller kundnummer
 • Kontaktinformation
 • Ärendehistorik
 • Orderhistorik
 • Teknisk information (exempelvis serienummer)

Denna behandling har laglig grund i vårt och kundens berättigande intresse. Lagringen av dessa uppgifter gäller till dess att ärendet är avslutat.

Marknadsföring

Vi behandlar kunduppgifter för att analysera och hantera statistik. Detta för att kunna skapa och erbjuda relevanta erbjudanden till dig gällandes våra produkter och tjänster.

De uppgifter som samlas in för detta ändamål är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Enhetsinformation
 • Geografisk information

Det ligger i vårt berättigande intresse att marknadsföra oss genom e-post, brev, telefon eller sociala medier. Du kan avregistrera dig från våra utskick genom att klicka i ”avregistrera” längst ned i ett e-postutskick alternativt kontakta vår kundtjänst. Vi lagrar uppgifterna till dess att du nekar e-postmarknadsföring.

Utveckling av webbplats

För att kunna förbättra, utveckla och utvärdera vår webbplats och tjänster samlar vi in och analyserar uppgifter kring hur vår webbplats används. Exempel på hur uppgifterna kan användas är för att kunna erbjuda relevanta produktförslag eller förbättra användarupplevelsen.

De uppgifter som samlas in för detta ändamål är:

 • IP-adress
 • Typ av browser
 • Geografisk ort
 • Operativsystem
 • Plattform
 • Domännamn
 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Populära sökningar
 • Referenser från andra webbplatser

Denna behandling har laglig grund i vårt och kundens berättigande intresse för att utveckla sidan. Lagringen av dessa uppgifter sker från insamlingsdatum.
För att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Vi behandlar vissa kunduppgifter för att kunna upptäcka, förebygga och förhindra olika typer av brott. Exempel på brott och missbruk av tjänsterna som vi med säkerhetsåtgärder vill förhindra är bedrägeri och virusattacker.

De uppgifter som samlas in och behandlas för detta ändamål är:

 • Teknisk data (t.ex. IP-adress, operativsystem, plattform och webbläsarinställningar)
 • Organisations- eller personnummer
 • Köp- och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
 • Uppgifter om hur våra tjänster används

Den lagliga grunden för denna insamling kan vara för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Alternativt ligger det i vårt berättigade intresse att upprätthålla säkerheten på webbplatsen eller förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.


Cookies

Vår webbplats använder ”cookies” för att hjälpa dig att få en personligt anpassad internetupplevelse och ”session-cookies” för att hantera ditt besök, såsom innehållet i din kundvagn, vilka sidor du ska komma till när du klickar på en länk etcetera.

En cookie är en textfil som sparas ned på din dator (efter ditt godkännande) och ger dig tillgång till flera olika funktioner på webbplatsen. Cookie-filer kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En cookie är unikt tilldelad dig och kan endast läsas av en webbserver i den domän som utfärdade cookie-filen till dig. Ett av huvudsyftena med cookie-filer är att ange för webbservern att du återvänt till en specifik webbsida, så att du kan få en personligt anpassad upplevelse när du besöker sidan igen.

Du kan välja om du vill acceptera en cookie eller inte. De flesta webbläsare accepterar cookie-filer automatiskt, men det går vanligtvis att ändra inställningarna till att inte acceptera cookie-filer om du föredrar det.

Väljer du att acceptera cookie-filer kan du även välja att automatiskt logga in på vår webbplats. Om du stänger av funktionen är det möjligt att du inte kan utnyttja funktioner på webbplatsen. Observera att vissa brandväggar stänger av hanteringen av cookies, och måste då konfigureras för att webbplatsen ska fungera som önskas.


Dina rättigheter

Rätt att bli raderad – du har rätt till att närsomhelst begära att dina uppgifter hos oss blir raderade. Om vi enligt lagen inte har rätt att radera all information, exempelvis för att följa bokföringslagen, kommer vi informera dig om vilka uppgifter detta handlar om.

Rätt till rättelse – du har rätt att kontakta oss för att få dina kunduppgifter rättade.

Rätt till information och tillgång till dina kunduppgifter – du kan kontakta oss för att få ett utdrag på vilka kategorier av uppgifter vi lagrat och i vilket syfte. Detta sker normalt inom en månad, skulle en fördröjning vara nödvändig kontaktar vi dig.

Rätt till dataportabilitet – du har rätt att få ut dina uppgifter för att kunna överföra dessa till någon annan. Dessa uppgifter lämnas ut i ett maskinläsbart format för att enkelt kunna hanteras och överföras.

Rätt att bli begränsad – du har rätt att begära att behandling av vissa personuppgifter begränsas.

Rätt att neka direktmarknadsföring – du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till direktmarknadsföring. Du kan ringa, maila eller klicka på länken ”avregistrera” i våra mailutskick för att neka e-postmarknadsföring.
För att begära någon av ovanstående åtgärd ber vi dig att kontakta oss på telefonnummer 0322-12700, maila info@sun-flex.com eller skicka ett brev till Sun-Flex, Tegelbruksvägen 1, 517 91 Bollebygd.


Klagomål

För att framföra ett klagomål kring vår hantering av personuppgifter kan du vända dig direkt till oss via ovan nämnda kontaktkanaler eller kontakta Datainspektionen.